<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   بعدی >>

مرحله دوم

2- اتومبیل را بالا ببرید، بر یک پایه مطمئن تکیه دهید و چرخ را درآورید.

برای ایمنی بیشتر چرخ را در زیر خودرو قرار دهید.

مرحله سوم

3- با جدا کردن چرخ از خودرو کالیپر ترمز روی کاسه را مشاهده خواهید کرد .در اکثر ترمزهای دیسکی قسمت کالیپر از دو بخش ثابت و متحرک تشکیل شده که بخش متحرک (سیلندر ترمز) با دو پیچ به بخش ثابت متصل است.

مرحله چهارم

4-برای شل‌کردن پیچ به دو آچار با نمره مناسب نیاز دارید، با یک آچار مهره داخلی را نگه داشته و با آچار دیگر مهره خارجی را باز کنید.

مرحله پنجم

5- با شل‌کردن یکی از پیچ‌ها می‌توان بخش متحرک را بلند کرد.

مرحله ششم

6-لنت ترمز و متعلقات آن را از داخل کالیپر خارج نمائید.

مرحله هفتم

7- با بلند‌کردن مجموعه سیلندر جهت جلوگیری از حرکت پیستون، قطعه چوبی را مطابق تصویر میان پیستون و دیواره قرار دهید.

مرحله هشتم

8- کالیپر و کلیه متعلقات آن را کاملاً تمیز کرده، هرگونه زنگاری را بردارید و هرگونه شیار و ترکی را بررسی نمائید.

مرحله نهم

9- سیمهای هشدار دهنده و سایز لوازم جانبی ایمنی را مجدداً وصل نمائید.

مرحله دهم

10-در صورتی که پیستون تکان خورده است، با گیره یا آچار کلاغی پیستون را به عقب فشار دهید.پیستون را به سمت داخل سیلندر برگردانید و لنت ترمز جدید را درون کالیپر نصب کنید.

مرحله یازدهم

11- کالیپرها را در جای خود ببندید و محور یا پیچ آن را محکم کنید.

  << قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   بعدی >>