<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   بعدی >>

مرحله سوم

3- با جدا کردن چرخ از خودرو کالیپر ترمز روی کاسه را مشاهده خواهید کرد .در اکثر ترمزهای دیسکی قسمت کالیپر از دو بخش ثابت و متحرک تشکیل شده که بخش متحرک (سیلندر ترمز) با دو پیچ به بخش ثابت متصل است.

مرحله چهارم

4-برای شل‌کردن پیچ به دو آچار با نمره مناسب نیاز دارید، با یک آچار مهره داخلی را نگه داشته و با آچار دیگر مهره خارجی را باز کنید.

مرحله پنجم

5- با شل‌کردن یکی از پیچ‌ها می‌توان بخش متحرک را بلند کرد.

مرحله ششم

6-لنت ترمز و متعلقات آن را از داخل کالیپر خارج نمائید.

مرحله هفتم

7- با بلند‌کردن مجموعه سیلندر جهت جلوگیری از حرکت پیستون، قطعه چوبی را مطابق تصویر میان پیستون و دیواره قرار دهید.

مرحله هشتم

8- کالیپر و کلیه متعلقات آن را کاملاً تمیز کرده، هرگونه زنگاری را بردارید و هرگونه شیار و ترکی را بررسی نمائید.

مرحله نهم

9- سیمهای هشدار دهنده و سایز لوازم جانبی ایمنی را مجدداً وصل نمائید.

مرحله دهم

10-در صورتی که پیستون تکان خورده است، با گیره یا آچار کلاغی پیستون را به عقب فشار دهید.پیستون را به سمت داخل سیلندر برگردانید و لنت ترمز جدید را درون کالیپر نصب کنید.

مرحله یازدهم

11- کالیپرها را در جای خود ببندید و محور یا پیچ آن را محکم کنید.

مرحله دوازدهم

12- چرخ را سوارکنید ،خودرو را از حالت جک خارج کرده دوباره پیچ های چرخ را سفت کنید. به همین روش لنت سمت دیگر خودرو را تعویض کنید.در انتها قبل از حرکت چندین بار پدال ترمزرا بفشارید تا کا ملا به اصظلاح پر شود.

گردآوری در کاروان شاپ www.carone-shop.com

  << قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   بعدی >>